• Polski
  • English
 • Klauzula informacyjna

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Human Biome Institute S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Starodworskiej 1. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: hbi@human-biome.com.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@human-biome.com. Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać ze wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z propozycją podjęcia współpracy, a w przypadku wyrażenia zgody, także w związku z kontaktem w przyszłości w celu nawiązania współpracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł takich jak np. LinkedIn, Facebook, CEIDG, portale branżowe, strony internetowe pracodawcy itp. Pozostałe dane osobowe w przypadku zainteresowania współpracą zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana – podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla podjęcia działań zmierzający do współpracy, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również przyszłych kontaktów w tym celu.
  5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – nawiązanie kontaktu w związku z propozycja nawiązania kontaktu. Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania współpracy w przyszłości odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa do ich otrzymania. Dane mogą być również udostępniane lub powierzane innym podmiotom współpracującym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas oceny możliwości nawiązania współpracy bądź do złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od jej wyrażenia.
  8. Posiada Pani/Pan prawo:
  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • Żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
  • Żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu ich przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator dopuszcza się nieprawidłowości w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe dążenie do zawarcia Umowy.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  Klauzula informacyjna