• English
  • Polski
 • Przerost Bakteryjny Jelita Cienkiego (SIBO)

  SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) jest schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii, a częstość występowania jest trudna do oszacowania, ze względu na brak idealnych metod diagnostycznych. Choroba charakteryzuje się zwiększoną ilością bakterii w jelicie cienkim, manifestując symptomy pochodzące z układu pokarmowego, do których zalicza się dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, nadmierną produkcję gazów, biegunkę oraz niestrawność, o różnym nasileniu i długości występowania. Ze względu na brak specyficznych objawów, choroba wielokrotnie pozostaje niezdiagnozowana. Nadmierne nagromadzenie bakterii w jelicie cienkim może być spowodowane nadużywaniem inhibitorów pompy protonowej (IPP) lub opioidów. Uważa się, że czynnikiem predysponującym do rozwinięcia schorzenia mogą być operacje wykonywane w obrębie jamy brzusznej oraz zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego. Zaobserwowano również korelację występowania SIBO u osób z innymi dolegliwościami układu pokarmowego takimi jak: IBS, nieswoiste zapalenie jelit, uchyłki jelita cienkiego, zapalenie trzustki lub zaburzeniami hormonalnymi: niedoczynność tarczycy i cukrzyca, lub innymi: choroba Parkinsona, zespół niespokojnych nóg, twardzina układowa.

  W celu postawienia diagnozy wykonuje się test hodowli/aspiracji z początkowego odcinka jelita cienkiego, uważanej za najlepszą metodę diagnostyczną w SIBO. Coraz powszechniejsze stają się nieinwazyjne testy oddechowe z wykorzystaniem glukozy lub laktulozy, mierzące wydzielanie wodoru, metanu i dwutlenku węgla w odpowiednim czasie po spożyciu cukru. Mimo ich prostoty i nieinwazyjności testy te wymagają dokładniejszej weryfikacji punktów odcięcia oraz dalszej standaryzacji i walidacji metody. Naukowcy opracowują również nowe, inteligentne metody wykrywania bakterii za pomocą systemu kapsułkowego.

  Leczeniem pierwszego rzutu SIBO jest zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, które prowadzą do eradykacji bakterii z układu pokarmowego. Część badań potwierdza skuteczność dobrze tolerowanej rifaksyminy oraz norfloksacyny i metronizadolu. Mimo wprowadzonego leczenia nawet do 40% pacjentów stale odczuwa objawy choroby, co może być spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego, stosowaniem IPP lub kolonizacją szczepami antybiotykoopornymi. Nawroty choroby mogą wystąpić u nawet 44% w ciągu 9 miesięcy po wstępnym leczeniu. U takich pacjentów zalecane jest zidentyfikowanie drobnoustrojów w jelicie oraz dopasowanie odpowiednio celowanej terapii antybiotykowej. W skomplikowanych przypadkach eksperci zalecają cykliczne kuracje niskimi dawkami antybiotyków. Ze względu na występowanie nawrotów oraz znaczne skutki uboczne stosowania antybiotyków, poszukuje się leczenia w innych formach terapii. Naukowcy badają wpływ probiotyków lub zmiany diety na nasilenie objawów SIBO, jednak konieczne jest dalsze przeprowadzanie badań w tym kierunku, aby móc wysnuć jednogłośne wnioski.

  FMT w SIBO

  Pozytywny wpływ FMT na skład i różnorodność mikrobioty jelitowej u biorcy zapoczątkował postrzeganie FMT jako jednej z potencjalnych możliwości leczenia. W badaniu klinicznym Fenghua Xu i wsp. z 2021 roku, w którym wzięło udział 55 pacjentów z SIBO, zastosowano laktulozowy test wodorowy, a dodatkowo oceniona została różnorodność mikrobioty jelitowej. W porównaniu do grupy placebo, u pacjentów z SIBO po FMT znacząco wzrosła różnorodność bakterii, co mogło bezpośrednio przyczynić się zmniejszenia nasilenia symptomów pochodzących z układu pokarmowego w tej grupie. Przeszczepienie mikrobioty jelitowej może stać się obiecującą terapią leczenia pacjentów z SIBO. Konieczne jest przeprowadzenie większej ilości, starannie przeprowadzonych badań w tym kierunku.

  W ostatnim czasie obserwuje się coraz wyższą świadomość na temat SIBO wśród lekarzy i innych profesjonalistów medycznych oraz rozwój metod diagnostycznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami przełomu w wykrywaniu i leczeniu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.

  Źródła

  Rao SSC, Bhagatwala J. Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Clinical Features and Therapeutic Management. Clin Transl Gastroenterol. 2019 Oct;10(10):e00078. doi: 10.14309/ctg.0000000000000078. PMID: 31584459; PMCID: PMC6884350.

  Xu, F., Li, N., Wang, C. et al. Clinical efficacy of fecal microbiota transplantation for patients with small intestinal bacterial overgrowth: a randomized, placebo-controlled clinic study. BMC Gastroenterol 21, 54 (2021). https://doi.org/10.1186/s12876-021-01630-x

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.