• English
  • Polski
 • Mikrobiolog i genetyk bakterii posiadający szerokie doświadczenie w badaniu społeczności drobnoustrojów różnych środowisk. Specjalizuje się również w biotechnologii mikrobiologicznej, w tym nowatorskich systemach oczyszczania ścieków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat koordynował 11 projektów naukowych, w tym międzynarodowych. Jest również partnerem w projekcie REPARES (H2020 Twinning H2020-EU.4.b.). Dr hab. Dziewit uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w […]

  Biotechnolog i mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na mikrobiologicznej syntezie polimerów biodegradowalnych o potencjalnych zastosowaniach w medycynie i farmacji. Jest autorką lub współautorką wielu znaczących publikacji z tego zakresu dotyczących zwłaszcza hodowli bakterii posiadających zdolność do syntezy cennych bioproduktów w bioreaktorach. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i […]

  Doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista II° w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Kierownik Działu Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu bakteriologii, epidemiologii i serologii infekcyjnej. Redaktor […]

  Biotechnolog i inżynier genetyczny, doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ukończyła doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jej praca doktorska nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firmę Merck – za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2007 roku w Polsce. Swoje umiejętności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i komercjalizacji doskonaliła w Wielkiej […]

  Lider grupy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju technologii mikroprzepływowych do ultrawysokiej przepustowości badań przesiewowych i genomiki pojedynczej komórki. Po ukończeniu biotechnologii (licencjat w 2009, magister w 2010) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obronił pracę doktorską (2010-16) w zespole prof. Piotra Garsteckiego w Instytucie Chemii Fizycznej […]

  Mikrobiolog. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na początku lat. 90. zaczęła pracę w Warszawie w diagnostyce mikrobiologicznej, uzyskując tytuł specjalisty II stopnia mikrobiologii medycznej. Zdobyła wówczas doświadczenie w diagnostyce zakażeń powodowanych przez bakterie beztlenowe. W latach 1998-2006 pracowała m. in. nad określeniem struktury klonalnej wieloopornych szczepów gronkowca złocistego (S. aureus) (MRSA) w Zakładzie Epidemiologii […]

  Adiunkt – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki, prowadzący ćwiczenia i wykłady dla studentów Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy specjalizacyjne dla lekarzy. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego w ramach, którego realizowane są projekty dotyczące bakterii beztlenowych. Szczególne zainteresowania: antybiotykooporność drobnoustrojów, laboratoryjna diagnostyka mikrobiologiczna, zakażenia w ortopedii, zakażenia przewodu […]

  Mikrobiolog, biolog molekularny. Doktorantka szkoły doktorskiej AgroBioTech PhD prowadząca badania dotyczące interakcji między mikrobiotą jelitową człowieka a substancjami endokrynnie czynnymi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biotechnologia ze specjalnością mikrobiologiczną. Zainteresowania naukowe dotyczą toksykogenomiki i wpływu ksenobiotyków na mikrobiotę jelitową.

  Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania naukowe to pozyskiwanie danych, uczenie maszynowe, systemy bazodanowe oraz obliczenia GPGPU. Odbył roczny staż podoktorski w Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) na Uniwersytecie w Aix-Marseille w latach 2016-2017 w […]

  Bioinformatyk zajmujący się badaniami z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii i bakteriofagów oraz opracowywaniem narzędzi bioinformatycznych zwiększających efektywność monitorowania zjawiska antybiotykooporności w środowisku, identyfikację (pro)fagów w danych (meta)genomowych oraz dokładność ich adnotacji. Absolwent interdyscyplinarnych studiów licencjackich – bioinformatyka i biologia systemów (2014) oraz magisterskich – biotechnologia (2016). W roku 2020 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską […]

  Bioinformatyk, współzałożyciel spółki DDG Bioinformatics Sp. z o.o., spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku biotechnologia (2013) i mikrobiologia stosowana (2015) na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor 11 publikacji naukowych z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii, opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Na przełomie lat 2019/2020 odbył czteromiesięczny […]

  Mikrobiolog środowiskowy i bioinformatyk, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie obronił pracę doktorską z wyróżnieniem w dyscyplinie nauk biologicznych. W prowadzonych badaniach naukowych skupia się na opracowywaniu nowych metod umożliwiających skuteczny monitoring antybiotykooporności w próbkach klinicznych oraz środowiskowych. Jest współtwórcą bazy LCPDb (http://lcpdb.ddlemb.com/). Wiodący autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (Water Research, ISME Journal, Journal […]

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.