• Polski
  • English
 • Zastępca Dyrektora Badań i Rozwoju (R&D)

  Qlab Manager

  Kierownik zespołu bioinfomatycznego Trapp MicroBS

  Dyrektor ds. rozwoju biznesu

  Główny Mikrobiolog

  Lider zespołu bioinformatycznego

  Starszy Bioinformatyk

  Bioinformatyk

  Specjalista w dziedzinie Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja

  Inżynier Danych, Programista

  Asystentka Zarządu   +48 884 299 668 aleksandra.slawinska@human-biome.com

  Koordynator ds. Dawców i Biorców +48 888 277 808 katarzyna.nieweglowska@human-biome.com

  Koordynator ds. Biorców   +48 787-980-756 natalia.perzyna@human-biome.com

  Medical Key Account Manager +48 888 452 360 ewa.statuch@human-biome.com

  Key Account Manager +48 606 695 554 barbara.szczepaniak@human-biome.com

  Key Account Manager +48 698 192 029 katarzyna.andrzejewska@human-biome.com

  Diagnosta laboratoryjny Kierownik wytwórni FMT/Specjalista Kontroli Jakości

  Pracownik wytwórni FMT/Specjalista ds. wytwarzania

  Asystentka Działu R&D kamila.zacharewicz@human-biome.com

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Mikrobiolog i genetyk bakterii posiadający szerokie doświadczenie w badaniu społeczności drobnoustrojów różnych środowisk. Specjalizuje się również w biotechnologii mikrobiologicznej, w tym nowatorskich systemach oczyszczania ścieków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat koordynował 11 projektów naukowych, w tym międzynarodowych. Jest również partnerem w projekcie REPARES (H2020 Twinning H2020-EU.4.b.). Dr hab. Dziewit uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w […]

  Biotechnolog i mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na mikrobiologicznej syntezie polimerów biodegradowalnych o potencjalnych zastosowaniach w medycynie i farmacji. Jest autorką lub współautorką wielu znaczących publikacji z tego zakresu dotyczących zwłaszcza hodowli bakterii posiadających zdolność do syntezy cennych bioproduktów w bioreaktorach. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i […]

  Doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista II° w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Kierownik Działu Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu bakteriologii, epidemiologii i serologii infekcyjnej. Redaktor […]

  Biotechnolog i inżynier genetyczny, doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ukończyła doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jej praca doktorska nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firmę Merck – za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2007 roku w Polsce. Swoje umiejętności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i komercjalizacji doskonaliła w Wielkiej […]

  Lider grupy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju technologii mikroprzepływowych do ultrawysokiej przepustowości badań przesiewowych i genomiki pojedynczej komórki. Po ukończeniu biotechnologii (licencjat w 2009, magister w 2010) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obronił pracę doktorską (2010-16) w zespole prof. Piotra Garsteckiego w Instytucie Chemii Fizycznej […]

  Mikrobiolog. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na początku lat. 90. zaczęła pracę w Warszawie w diagnostyce mikrobiologicznej, uzyskując tytuł specjalisty II stopnia mikrobiologii medycznej. Zdobyła wówczas doświadczenie w diagnostyce zakażeń powodowanych przez bakterie beztlenowe. W latach 1998-2006 pracowała m. in. nad określeniem struktury klonalnej wieloopornych szczepów gronkowca złocistego (S. aureus) (MRSA) w Zakładzie Epidemiologii […]

  Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania naukowe to pozyskiwanie danych, uczenie maszynowe, systemy bazodanowe oraz obliczenia GPGPU. Odbył roczny staż podoktorski w Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) na Uniwersytecie w Aix-Marseille w latach 2016-2017 w […]

  Bioinformatyk zajmujący się badaniami z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii i bakteriofagów oraz opracowywaniem narzędzi bioinformatycznych zwiększających efektywność monitorowania zjawiska antybiotykooporności w środowisku, identyfikację (pro)fagów w danych (meta)genomowych oraz dokładność ich adnotacji. Absolwent interdyscyplinarnych studiów licencjackich – bioinformatyka i biologia systemów (2014) oraz magisterskich – biotechnologia (2016). W roku 2020 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską […]

  Bioinformatyk, współzałożyciel spółki DDG Bioinformatics Sp. z o.o., spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku biotechnologia (2013) i mikrobiologia stosowana (2015) na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor 11 publikacji naukowych z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii, opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Na przełomie lat 2019/2020 odbył czteromiesięczny […]

  Mikrobiolog środowiskowy i bioinformatyk, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie obronił pracę doktorską z wyróżnieniem w dyscyplinie nauk biologicznych. W prowadzonych badaniach naukowych skupia się na opracowywaniu nowych metod umożliwiających skuteczny monitoring antybiotykooporności w próbkach klinicznych oraz środowiskowych. Jest współtwórcą bazy LCPDb (http://lcpdb.ddlemb.com/). Wiodący autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (Water Research, ISME Journal, Journal […]

  Lekarz, innowator, przedsiębiorca, prowadzi badania wdrożeniowe i rozwojowe. Współzałożyciel Twiti Investments Ltd. – prywatnego funduszu inwestującego w projekty life science. Absolwent studiów MBA. Przez wiele lat pracował w działach business development firm farmaceutycznych zajmując się licencjami i przebudowa portfeli produktów. W kolejnych latach budował poprzez Twiti Investments spółki takie jak Genexo, Mabion, Lipid Systems, Neuro […]

  Mikrobiolog

  Starszy Specjalista ds. biobankowania/Biolog molekularny

  Technik

  Lekarz, naukowiec, innowator, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył specjalizację z hematologii w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, założyciel, pomysłodawca, współwłaściciel i prezes zarządu Human Biome Institute. W latach 2018-2021 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji. W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz […]

  TWITI INVESTMENTS is a private investment company. We have over 15-year experience of angel investment as well as operations and management of various companies. Our main focus is biotech and medtech innovative startup companies. We fuel the growth and implementation of breakthrough technologies with financing, counseling and networking. http://twiti.investments

  Spółka biotechnologiczna i hurtownia farmaceutyczna dystrybuująca leki oraz produkująca własne leki generyczne. Prężnie rozwijająca się firma, której głównym mottem jest pozostanie wiernym i solidnym partnerem każdego człowieka w jego drodze przez życie. https://solinea.pl/

  Lekarz, naukowiec, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018), były przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) (od 2017). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM (2003), uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie badań nad eksperymentalną immunoterapią […]

  Menager od 25 lat związany z branżą finansową. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydziału Elektroniki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania). Był menagerem w firmach ubezpieczeniowych: Warta i Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów i nowych technologii. Od niemal 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

  Specjalista ds. kadr i płac

  Lekarz, manager, innowator. Od 25 lat związany z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną. Członek organów zarządzających spółek na różnym etapie rozwoju – od start-up’ów po spółki giełdowe (m.in. Współzałożyciel i członek RN spółki Mabion). Rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne w tym leki oryginalne. Obszarami jego zainteresowań są wyroby medyczne (szczególnie IVD), mikrobiota człowieka, […]

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  Archiwa O nas