Poza zmianą nadziei w pewność, w „DNA” Human Biome Institute wpisuje się: