• English
  • Polski
 • Fecal microbiota transplantation in patients with blood disorders inhibits gut colonization with antibiotic-resistant bacteria: results of a prospective, single-center study Autorzy: Jarosław Biliński, Paweł Grzesiowski, Nikolaj Sorensen, Krzysztof Mądry, Jacek Muszyński, Katarzyna Robak, Marta Wróblewska, Tomasz Dzieciątkowski, Grażyna Dulny, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, Grzegorz W. Basak Clinical Infectious Diseases 2017 Impact of gut colonization by […]

  Zakażenia bakteriami opornymi na antybiotyki stają się coraz poważniejszym problemem ośrodków ochrony zdrowia na świecie. Szczególnie rozpowszechnione są organizmy wielolekooporne (MDRO, ang. multi-drug resistant organisms) do których zalicza się: Staphylococcus aureus oporny na metycylinę (MRSA), Clostridioides difficile (C. difficile), Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE), Enterokoki wankomycynooporne (VRE) i bakterie Gram-ujemne wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum […]

  Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. Graft-Versus-Host Disease, GvHD) jest jednym z najczęściej występujących powikłań po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHTC). Stanowi zagrożenie życia dla około 25 do 50% pacjentów. Choroba zwyczajowo jest leczona za pomocą leków sterydowych, jednak w 40-60% przypadkach obserwuje się sterydooporność lub sterydozależność. Naukowcy w ciągu ostatnich lat udowadniali, że przeszczepienie mikrobioty […]

  Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT) w oparciu o silne dowody naukowe została uznana za odpowiedni sposób leczenia nawracających infekcji Clostridioides difficile przez Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ang. European Society of Clinical Microbiology and Infectious disease, ESCMID) oraz American College of Gastroenterology (ACG, view). W Polsce w 2020 roku powstały odpowiednie wytyczne Polskiego Towarzystwa […]

  Zespół Jelita Drażliwego (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) pojawia się u około 11,2% osób na świecie i wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia pacjentów ze względu na dyskomfort i bóle brzucha, nieregularne wypróżnienia (biegunki lub zaparcia) oraz wzdęcia. Zespół Jelita Drażliwego jest chorobą przewlekłą o charakterze niezapalnym. W zależności od postaci choroby stosuje się […]

  Dotychczasowe wyniki badań pokazują, że przyszłym potencjalnym wskazaniem do wykonania transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT) mogą okazać się choroby zapalne jelit (IBD, ang. Inflammatory Bowel Disease). Jak sama nazwa wskazuje charakteryzują się nawracającym stanem zapalnym i zaliczamy do nich wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna. W obu jednostkach chorobowych odnotowano zmniejszoną różnorodność bakterii, w […]

  SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) jest schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii, a częstość występowania jest trudna do oszacowania, ze względu na brak idealnych metod diagnostycznych. Choroba charakteryzuje się zwiększoną ilością bakterii w jelicie cienkim, manifestując symptomy pochodzące z układu pokarmowego, do których zalicza się dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, nadmierną produkcję gazów, […]

  Interakcje między mózgiem a jelitem zostały potwierdzone, dowodząc, że wymiana informacji pomiędzy tymi pozornie oddalonymi od siebie narządami przebiega dwukierunkowo. Funkcjonowanie osi jelito-mózg opisywane jest na zasadzie działania trzech równoległych ścieżek: nerwowej, immunologicznej i wydzielania wewnętrznego. Dodatkowo występowanie dysbiozy jelitowej predysponuje do zwiększonej przepuszczalności jelita i jest czynnikiem ryzyka wielu chorób oraz stanu zapalnego. Biliony […]

  Immunoonkologia to nowa dziedzina nauki skupiająca się na mechanizmach aktywacji układu odpornościowego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Rozwój wielu chorób nowotworowych uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod kontroli układu odpornościowego. Nowoczesne immunoterapie przeciwnowotworowe wzmacniają odpowiedź immunologiczną, kierując ją bezpośrednio na komórki raka. Leczenie nowotworów wykazuje się różną skutecznością i toksycznością, a im szybciej […]

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.